Beeldende therapie


Beeldende therapie valt onder vaktherapie.

Beeldende therapie is laagdrempelig, creëren is een natuurlijke manier om gevoelens te uiten en te verwerken. Het is een ervaringsgerichte therapievorm waarbij sprake is van een concreet werkproces en eindresultaat, het doen en ervaren staan centraal.

De therapie kan individueel plaatsvinden, maar er kan ook in groepen worden gewerkt. Er wordt gewerkt met beeldende middelen, zoals klei, verf, tekenmaterialen, gips, wol, textiel, foto’s etc, maar ook met geleide fantasie en verhalen.

Het aanbod van de therapeut d.m.v. beeldende materialen, technieken en interventies zorgt ervoor dat er een proces in het beeldende werk op gang kan komen dat gelijk loopt met het psychische proces. Het beeldend werk kan een aanleiding zijn tot nabespreking. Beeldende therapie is voor alle leeftijden. De aanpak en behandeling wordt afgestemd op hulpvraag, levensfase en draagkracht. Ervaring met beeldend werk is niet noodzakelijk.

De doelen binnen de therapie kunnen gericht zijn op:  verwerking, acceptatie, vergroten van inzicht, doorlopen van ontwikkelingsfasen, verandering, aanleren van vaardigheden, verbetering van cognitief, sociaal, emotioneel of lichamelijk functioneren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *