Blog

Beeldende therapeut op school.

Ik zag van de week, op de dag van de leraar, een kop in de krant met de strekking ‘Iedere school zijn eigen therapeut’. Eindelijk denk ik.

Ik ga lezen, maar ben snel teleurgesteld. Het artikel gaat over het voortgezet onderwijs. Volgens de onderzoekers moet elke school een psycholoog of orthopedagoog aanstellen om de kloof tussen ouders en school te overbruggen.

Ik denk al jaren dat het goed zou zijn als iedere basisschool een eigen therapeut zou hebben. Niet voor de ouders maar voor de kinderen! Een creatief therapeut, beeldend therapeut of een kinder- en jeugdtherapeut die ervaringgericht met kinderen kan werken. Gewoon iemand die er voor het kind is.

Heel soms komt het voor dat een basisschool voor beeldende therapie kiest om cluster 4 kinderen te begeleiden. Cluster 4 kinderen zijn kinderen met een rugzak die met extra begeleiding op een reguliere school kunnen blijven. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan kinderen met een vorm van autisme of adhd. Het onderwijs werkt opbrengstgericht, is bezig met de prestaties van kinderen. Er wordt vanuit de overheid beleid gevoerd, om zoveel mogelijk te voorkomen, dat probleemleerlingen overgeplaatst worden naar het speciale onderwijs. Door het passend onderwijs en alle bezuinigingen moeten we oppassen dat er niet een grote groep kinderen tussen wal en schip gaat vallen.

Als ik zeg dat iedere school zijn eigen therapeut zou moeten hebben, dan zeg ik dat niet speciaal voor de rugzakkinderen maar voor alle kinderen die het nodig hebben.     

Waarom zou een school een therapeut moeten hebben? 

Kinderen ontwikkelen zich het beste als ze lekker in hun vel zitten. Helaas zijn er heel veel kinderen die uiteenlopende problemen ervaren. Dit kan hun ontwikkeling in de weg staan.  Voorbeelden van kinderen binnen het regulier onderwijs die extra hulp kunnen gebruiken zijn:

  • kinderen met faalangst of andere vormen van angst.
  • kinderen met een ontwikkelingsstoornis (b.v. autisme, adhd)
  • kinderen die moeite hebben met de sociale omgangsregels (samenwerken, overleggen, oplossingsvaardigheden).
  • kinderen die gepest worden of kinderen die pesten.
  • kinderen met concentratieproblemen.
  • kinderen met weinig zelfvertrouwen, laag zelfbeeld.
  • kinderen met gedragsproblemen.
  • kinderen die veel woede of verdriet in zich hebben (door ingrijpende gebeurtenissen zoals: scheiding, verlieservaringen, rouw.
  • hoog/meerbegaafde kinderen.

De leerprestaties van deze kinderen kunnen stagneren, de kinderen hebben letterlijk teveel aan hun hoofd.

De leerkracht heeft andere prioriteiten. Het is namelijk wel de bedoeling om aan het einde van het jaar de doelen behaald te hebben, zodat kinderen het volgende jaar weer kunnen doorstromen. De druk op het onderwijs is te groot, de school moet zich teveel aan de regels houden volgens veel leerkrachten. Hierdoor heeft de leerkracht minder tijd en aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Een therapeut op school kan een oplossing bieden.

Wat heeft een beeldende therapeut bijvoorbeeld te bieden?

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapievorm.  Een beeldend therapeut werkt procesgericht, ervaringsgericht en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Het kind wordt gezien en mag er zijn, krijgt begrip.

Beeldende therapie is laagdrempelig voor kinderen, spelen en creëren is een natuurlijke manier om met problemen te leren omgaan. Doen en ervaren is vaak veiliger dan praten. De therapeut kan leerkrachten ondersteunen. Kinderen komen weer beter in hun vel te zitten en krijgen hierdoor optimale ontwikkelingskansen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *