Verwijzers

Beeldende therapie is een behandelmethode voor mensen met psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen. De therapie kan individueel plaatsvinden, maar er kan ook worden gewerkt  in groepen  of in zorgsystemen zoals ouder-kind, gezin, relatie.

Wanneer de verwijzer een of meerdere van de volgende indicaties herkent bij de cliënt is er de mogelijkheid om de cliënt naar beeldende therapie te verwijzen.

De cliënt:

 • heeft moeite met verbaal abstraheren en reflecteren of gebruikt juist te sterke verbaliteit en rationalisering als afweer.
 • heeft moeite met waarnemen, herkennen en uiten van emoties.
 • heeft moeite met emoties onder woorden te brengen.
 • heeft moeite met gedrag en emoties ordenen en begrenzen.
 • kan geen woorden vinden voor de problematiek of ervaringen of als er een te grote taboe ligt op het benoemen van bepaalde ervaringen.
 • te veel relativeert en rationaliseert en daardoor moeite heeft met het beleven van emoties.
 • heeft moeite met reflecteren en accepteren van eigen mogelijkheden en onmogelijkheden.
 • kan via materiaalervaring en vormgevingsprocessen het  eigen handelen en het eigen gedrag ervaren en emoties en gedrag leren ordenen en begrenzen.

En als hij of zij last heeft van een of meer van de volgende punten:

 • gebrek aan zelfvertrouwen.
 • lichamelijk klachten door stress of ziekte.
 • identiteitsproblemen.
 • problemen in de relatie, het gezin en/of het werk.
 • sociale problemen, zoals contact maken en grenzen aangeven.
 • gevoelsblokkade.
 • innerlijke conflicten.
 • zingevingproblemen.
 • depressieve of verdrietige gevoelens.
 • rouw om het verlies van een dierbare of de eigen gezondheid.
 • traumatische ervaringen, posttraumatische spanningsklachten.
 • angsten en nachtmerries.

Contra-indicaties
Beeldende therapie binnen mijn praktijk is niet geschikt indien er sprake is van:

 • psychotische klachten.
 • vitale depressie.
 • verslavingsproblemen.
 • acuut suïcidegevaar.
 • te hoog angstniveau.
 • ernstig  persoonlijkheidsproblematiek.
 • zodanige handicap dat de cliënt niet in staat is te tekenen of te schilderen.
 • sterke allergie voor bepaalde beeldende materialen.
 • overprikkeld raken door materialen.
 • geen affiniteit met beeldend werken en niet in staat zijn dit op te bouwen.

Hoe werkt beeldende therapie?

Ik werk als beeldend therapeut vanuit verschillende therapeutische invalshoeken, variërend van gedragstherapeutisch tot psychoanalystisch. Kenmerkend is de inzet van beeldende middelen zoals teken- en schildertechnieken, en ruimtelijke materialen zoals klei.  Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie. Hierdoor uitermate geschikt voor kinder- en jeugdtherapie. De problemen worden door beeldend werken ervaren en zichtbaar, en daarmee helder en bespreekbaar. HIerbij loopt het proces  in het beeldend werken analoog met het door de cliënt beoogde psychisch proces. De aanpak en behandeling wordt afgestemd op de hulpvraag, levensfase en draagkracht van de cliënt.

De behandeldoelen:

De doelen binnen de therapie kunnen gericht zijn op verwerking,  acceptatie, vergroten van inzicht, verandering, doorlopen van ontwikkelingsfasen, verbetering van cognitief, sociaal-emotioneel of lichamelijk functioneren, aanleren van vaardigheden.

Verwijzen. 

De cliënt kan doorgaans binnen twee weken terecht voor kennismaking. Wanneer de cliënt besluit tot behandeling over te gaan krijgt de cliënt een aanmeldingsformulier. Na aanmelding volgt een intakegesprek en observatie waar de aard en oorzaak van de problemen worden onderzocht. Aansluitend wordt, op grond van de hulpvraag, in samenspraak met de cliënt of ouders van de cliënt een behandelplan opgesteld.

Als de cliënt elders onder behandeling is (geweest) dan is het raadzaam de beeldende behandeling hierop af te stemmen. Indien er een dossier is, dan is het toesturen van dit dossier (met goedkeuring van de cliënt) voor aanvang van het intakegesprek wenselijk.

Nadat de behandeling is gestart, wordt op vaste momenten geëvalueerd. De beeldende therapie wordt in overleg afgerond als het gestelde doel bereikt is.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *