Klachtenregeling.

Wanneer u een klacht heeft is het belangrijk dat u deze eerst met mij bespreekt zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Indien wij er samen niet uit kunnen komen, dan kunt u zich beroepen op de klachtenprocedure van Solopartners, zie onderstaande link. 

Solopartners:
Ridderhof 67, 5341 HS Os
Email: klacht@solopartners. 
Telefoonnummer: 085-2010140

 Download van de klachtencommissie en geschillencommissie 

 

Geschillencommissie.

Meldingprocedure voor geschil : U dient uw klacht schriftelijk in te dienen bij de geschillencommissie.

         Stichting Zorggeschil   De Meenthe 68471 ZP Wolvega       www.zorggeschil.nl

 

Kvknummer: 53224868. BTW identificatienummer: NL132459954B01. 

AGB-code zorgverlener: 90-044788 praktijk 90-53482. Lidmaatschap FVB: 4766.

Comments are closed.