Persoons Bebonden Budget

Het vergoeden van beeldende therapie vanuit het Persoons Gebonden Budget is in sommige gevallen mogelijk voor cliënten met een langdurige ziekte, handicap of stoornis en een daaruit voortvloeiende indicatie voor activerende begeleiding. Dat wil zeggen dat de therapie een niet op behandeling gerichte vorm van ondersteuning moet bieden. De toekenning van een Persoons Gebonden Budget aan volwassenen wordt uitgevoerd door het Centrum Indicatiestelling en Zorg (CIZ).n

Comments are closed.