De therapeut

Mijn naam is Annelies Schuit. Ik ben geregistreerd vaktherapeut beeldend en parttime leerkracht basisonderwijs, waar ik ook kinderen individueel begeleid. Ik ben opgeleid tot vaktherapeut beeldend bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast heb ik meerdere post-hbo opleidingen gedaan voor bijscholing en verdieping . Mijn ervaring heb ik o.a opgedaan in het onderwijs, bij de forensische jeugdpsychiatrie Jong Batelaar te Arnhem en binnen mijn eigen praktijk

Visie:                                                                                                                                                                Tijdens mijn werk en stage maar ook daarbuiten kom ik veel gekwetste kinderen tegen. Gekwetst, door het leven met een handicap of door het systeem thuis of door ervaringen op school. De kwetsuren kunnen divers zijn, groot of klein, maar moeten serieus genomen worden, ‘gezien’ worden. Er zijn ook veel volwassenen die een gekwetst deel bij zich dragen, van daaruit beschermlagen hebben ontwikkeld die nu niet meer functioneel zijn. Ik vind het belangrijk als therapeut de cliënten te laten voelen, ervaren dat ze er mogen zijn.  Het draait zoveel om erkenning in het leven. Ik wil een veilige, warme en ontspannen plek bieden waar cliënten kunnen creëren, zichzelf mogen ontdekken, zich mogen uiten, spelen, kwaliteiten mogen versterken.

Specialisaties:                                                                                                                                                       Naast  mijn opleiding tot leerkracht en beeldend therapeut blijf ik mij ontwikkelen. Ik heb specialisaties gedaan in NLP-spel, rouw en verlies,  EBL Emerging Body Language,  werken met het kindmodus, het analyseren van kindertekeningen (vanuit de psychoanalytische theorie).  Ook heb ik een verdiepingsmodule van de Master speltherapie gevolgd ouder/kind therapie en volg momenteel de practitioner opleiding EMDR.

 Annelies Schuit is aangesloten bij: 

  • NVBT, de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie.  
  • FVB, Federatie Vaktherapeutische beroepen.
  • SRVB, Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen.
  • ZGVT,zelfstandig gevestigde Beeldende Therapeuten. 
  • SKJ   kwaliteitsregister jeugd. 
  • Kiwa  kwaliteitsregister mijn keurmerk.

Kvknummer: 53224868.  AGB zorgverlener: 90-044788 AGB praktijk: 90-53482.  Lidmaatschap FVB: 4766.

 Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB):

Geregistreerd vaktherapeut. Het Register wordt bestuurd en beheerd door de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB). Deze stichting is in het leven is geroepen door de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) om het Register te beheren en te besturen.

In het Register zijn alle vaktherapeuten opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld. Deze criteria komen voort uit het streven om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te stimuleren. Een geregistreerd vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *