Schrijfdans

IMG_0904Gebleken is dat schrijfdans een therapeutische werking heeft op kinderen.  Schrijfdans is erop gericht dat kinderen zich goed in hun lijf voelen. De emotionele beleving komt in schrijfdans tot uiting.  De therapeutische werking van Schrijfdans is dat kinderen hierdoor minder faalangstig worden en het bevordert hun fantasie. Het draagt ertoe bij dat kinderen er blij van worden en zich op hun gemak voelen met hun eigen lichaam. Schrijfdans geeft o.a. aan verlegen en faalangstige kinderen een gezond gevoel van zelfvertrouwen. Kinderen die vast zitten in vorm en structuur worden er wat losser en vrijer door. Bij overactieve en chaotische kinderen reguleert het de energie en komen ze tot een eigen structuur. Schrijfdans helpt de concentratie verbeteren en de oefeningen hebben een zelfcorrigerend effect. Bijna alle bewegingen worden eerst met het hele lichaam uitgevoerd en daarna met beide handen tegelijk. Dit stimuleert de grove en fijne motoriek en geeft kinderen een goede basis voor het leren schrijven.

Ook geeft het een goede ondersteuning voor kinderen met leerproblemen en motorische achterstanden. Er zijn veel oefeningen die harmoniserend en verbindend werken voor de twee hersenhelften, waardoor het cognitieve leren vooruit gaat evenals de lichaamscoördinatie. De interventies van Schrijfdans kunnen heel goed ingezet worden bij beeldende therapie. De uitgangspunten van de methode Tijdloze Uur  (van Dhont), de integratie van denken, voelen, handelen, werken met  hoofd hart en handen komen ook tot hun recht bij Schrijfdans. De interventies zijn ook bijzonder geschikt als je werkt vanuit EBL methode.

De combinatie muziek en bewegen op muziek, tekenen/schrijven op muziek spreekt meerdere zintuigen aan. “Uit verschillende publicaties blijkt dat door het aanspreken van meerdere zintuigen : het horen, het zien en voelen, cliënten gemakkelijker contact kunnen maken met hun gevoelens, hun verbeelding en hun lichaam. (Dhont, 2000; Fieguth,2004; Van Hattum&Huttschemaekers, 2000; Ter Braak,2007)” (handboek beeldende therapie Uit de Verf,2009)

zie voor aanbod onderwijs: //www.creatiefwijs.nl/schrijfdans/

“Schrijfdans” ontwikkelt door Raghnild A. Oussoren (grafologe) is oorspronkelijk bedoeld als schrijfmethode bestemd voor alle kinderen van het primair onderwijs, ook voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Schrijfdans wil kinderen leren schrijven vanuit hun eigen emoties met hun eigen natuurlijke bewegingen en hun eigen ‘zwaai en draai’. Het bewegen vanuit de eigen emoties staat steeds voorop. Het gaat om denken, voelen, horen en ervaren.  Het doel van de methode “Schrijfdans” is om met behulp van muziek, rijmpjes, spelletjes en fantasietekeningen een vloeiend en verbonden handschrift te krijgen. Het met beide handen bewegen op muziek staat hierbij centraal. Het combineren van grof- en fijn motorische bewegingen in de lucht, bewegingen in en met sensorisch materiaal als zand, scheerschuim, zeepsop en vingerverf en later op schoolborden en papier is van groot belang. Door het symmetrisch uitvoeren van de bewegingen, wordt het evenwichtig functioneren van beide hersenhelften gestimuleerd, de zogenaamde lateralisatie.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *