Kinder- en jeugdtherapie


Het komt regelmatig voor dat een kind niet lekker in zijn vel zit, thuis of op school. Dit kan zijn ontwikkeling in de weg staan. De redenen om hulp te zoeken kunnen dan ook divers zijn. Voor kinderen is spelen en creëren een natuurlijke manier om gevoelens te uiten en te verwerken. Daarom is beeldende therapie een laagdrempelige therapievorm om kinderen te helpen met hun problemen om te gaan.

In mijn praktijk ga ik altijd uit van de mogelijkheden van het kind en van de interesses die het toont. Ik vind het belangrijk kinderen het gevoel te geven dat ze er mogen zijn en dat hun kwaliteiten worden benadrukt.

Door aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind, creëer ik een veilige situatie, waarin het kind stappen kan gaan nemen. Samen spelen, oefenen en creëren we, waardoor het kind kan groeien en leren. Dit alles speelt zich af op onbewust niveau. Het kind ervaart de therapie als fijn samen spelen en doen.
Groeien en ontwikkelen is in ieders leven essentieel, beeldende therapie kan hierbij helpen.  Beeldende therapie gecombineerd met speltherapie is een zeer goed hulpmiddel om de gevoels- en belevingswereld opnieuw vorm te geven.

De doelen binnen de therapie kunnen gericht zijn op verwerking, acceptatie, vergroten van inzicht, verandering, doorlopen van ontwikkelingsfasen, verbetering van cognitief, sociaal-emotioneel of lichamelijk functioneren, aanleren van vaardigheden.


In mijn praktijk kunt u met uw kind  terecht met:

Emotionele problematiek :

 • Moeite met herkennen en uiten van emoties.
 • Verliesverwerking,  echtscheiding, rouw.
 • Trauma
 • Verdriet, somber, depressief.
 • Problemen rondom zelfbeeld/zelfvertrouwen. Onzeker of angstig zijn , faalangst, etc.

Gedragsproblematiek:

 • Negatieve aandacht vragen, boosheid, woede, jaloezie, stelen, destructief gedrag.
 • Pesten , gepest worden

Leer- en gedragsproblematiek:

 • Concentratie, plannen/ structureren
 • Oorzaak- gevolg leren kennen, verantwoordelijkheid leren nemen.

Sociaal/ emotionele problematiek:

 •  Problemen in contact met anderen, moeilijk voor jezelf op komen, weerbaarheid.
 • Geringe sociale vaardigheden.

Ontwikkelingsproblematiek:

 • Problemen met slapen of eten of zindelijkheid

Ik ben  ervaren in het behandelen en begeleiden van kinderen  en jeugdigen met:

 • ADD, ADHD, NLD.
 • ASS,  PDD-NOS, Asperger.
 • Beelddenken.
 • ODD en CD.
 • Selectief mutisme.
 • Problematieken binnen het onderwijs.
 • Problematieken binnen de forensische jeugdpsychiatrie.

Consultatie en voorlichting aan scholen of andere instellingen is mogelijk. Ook kan de behandeling op locatie plaatsvinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *