Volwassenentherapie


Het aanbod van de behandeling wordt in overleg met de cliënt  op diens hulpvraag en draagkracht afgestemd en zorgt ervoor dat er een proces in het beeldende werk op gang kan komen dat gelijk loopt met het psychische proces. Verschillend materiaal kan verschillende gevoelens oproepen, met deze emoties kan dan gewerkt worden.

Door het schilderen, tekenen of kleien krijg je inzicht. Door de confrontatie met je eigen beelden aan te gaan, verwerk je pijnlijke ervaringen en ga je zien waarom je in bepaalde situaties handelde zoals je deed, waardoor je tot meer begrip en compassie voor jezelf kunt komen. Je verkent je eigen kwaliteiten, ontdekt zelf je problemen op te lossen.

Het plezier aan de ervaring zelf wordt benadrukt. Het werken met materialen en thema’s stimuleert je creativiteit, en hiermee wordt een veranderingsproces op gang gebracht in je emoties, gedachten en gedrag. De manier waarop je met de materialen omgaat en wat je er mee uitdrukt, zegt iets over jou. Wat je bezighoudt wordt door het werken met je zintuigen zichtbaar en voelbaar.

Dit kan spannend zijn en soms gevoelens oproepen die zijn weggestopt. Het geeft je echter ook de mogelijkheid om met hulp van de therapeut grip te krijgen op je problemen, er anders mee om te leren gaan of het los te laten. Het gemaakte werk èn de ervaringen die je daarbij opdoet, bespreken we aan het einde van de zitting. Je leert hierbij verbanden te leggen tussen de ervaring die je opdoet in therapie en je gevoelens, gedachten, herinneringen, toekomstverwachtingen en contacten met anderen in het dagelijks leven. Het bespreken en bewust worden van de betekenis van het gemaakte werk of de ervaring van de oefening die je deed, helpt je om meer inzicht te krijgen in jezelf en je emoties.

Dit inzicht maakt het gemakkelijker om je problemen los te laten. Hierdoor ontstaat ruimte voor iets nieuws en uiteindelijk voor evenwicht. De beeldende therapie kan indien nodig in  overleg gecombineerd worden met innerlijk kindwerk of EMDR, dit is afhankelijk van de problematiek. Ook als uw hulpvraag niet genoemd staat kunt u altijd contact met mij opnemen om duidelijkheid te krijgen.


In mijn praktijk kunt u terecht met:

  • Identiteitsvragen
  • Problemen rondom zelfbeeld
  • Trauma
  • Angstklachten, nachtmerries
  • Faalangst, perfectionisme, controleproblemen
  • Contactproblemen
  • Omgaan met ziekte of verlies
  • Problemen rondom rouw

De therapie is niet geschikt voor mensen met:

Ernstig suïcide gedachten, dwangstoornissen of hardnekkige fobieën. Bij verslavingsproblemen, psychotische klachten of als er sprake is van zeer ernstige persoonlijkheidsproblematiek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *